Vanliga frågor och svar

Funderar du över något? Kanske har någon funderat på samma sak tidigare. Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna.

Vad är ett öppet nät?

Öppet nät innebär att flera, olika tjänsteleverantörer har möjlighet att sälja sina tjänster i nätet. Du som kund kan därmed välja bland flera anslutna tjänsteleverantörer utifrån de tjänster, den tekniska standard och det pris du önskar.

Kommunicera är kommunikationsoperatör i Bostadens öppna nät. Vad innebär det?

Som kommunikationsoperatör har Kommunicera ansvar för teknik, drift och samarbete med leverantörerna i Bostadens öppna nät, Bostnet. Har du problem att skapa en användare eller logga in på ditt användarkonto är du välkommen att kontakta Bostnets support på tel. 090-17 77 17 (alla dagar 07-23) eller mejla support@bostnet.se.

Jag har tidigare registrerat ett användarkonto på den gamla beställningsportalen kommunicera.eu, gäller dessa inloggningsuppgifter på bostnet.se?

Ja, samma uppgifter gäller! Du behöver inte göra någon ny registrering på Bostnet.se om du tidigare skapat ett konto på Kommunicera.eu. Du loggar istället in med de kontouppgifter du skapade på den gamla beställningsportalen.

Kommunicera är Kommunikationsoperatör i Bostadens öppna nät, Bostnet, och sköter teknik, drift och beställningsportal. Den publika portalen har fått ett nytt namn och ett nytt utseende för att tydligare koppla samman Bostadens öppna nät med ditt boende hos Bostaden.

Vilka tjänsteleverantörer säljer tjänster i Bostadens öppna nät?

Under menyvalet ”Kontakta oss” hittar du vilka tjänsteleverantörer som säljer tjänster.

Vilken typ av tjänster finns det i öppna nätet?

I dagsläget erbjuder leverantörerna Internet- och IP-telefonitjänster. Om du klickar på din kundtyp på första sidan ser du vilka erbjudanden som finns idag.

Vilken hastighet kan jag välja?

Du kan välja att beställa Internettjänster upp till 1000Megabit/s (1 Gigabit/s).

Tänk på att hastigheten påverkas av din egen tekniska utrustning som ex. dator och router. Om du vill beställa hastigheter på 200Mbit/s eller mer måste din dator och eventuell router klara att länka upp i 1Gigabit/s.

Om du bor i en lägenhet med fiberkonverter kan vi behöva byta ut utrustning i din lägenhet för att du ska kunna beställa höghastighetstjänster (200 Mbit/s eller mer). Kontakta vår support på 090-177717 om du är intresserad av att beställa en tjänst till högre hastighet men inte får upp de hastigheterna som valmöjligheter på beställningsportalen. Du blir då kontaktad av en tekniker.

Vilka priser och villkor gäller i det öppna nätet?

Priser och villkor bestäms av varje tjänsteleverantör. Information om detta finns i samband med varje tjänsteerbjudande.
Har du ytterligare frågor om betalningsmöjligheter, uppsägningstider eller liknande tar du kontakt med aktuell tjänsteleverantör.

Tillkommer det någon annan avgift förutom beloppet som faktureras av tjänsteleverantören?

Nej, det pris som presenteras av respektive tjänsteleverantör är det slutpris som du som kund betalar, det vill säga ”nätavgift” ingår.

Vilka villkor gäller för att beställa studenttjänst?

De grundläggande kraven är att du är grundstudent vid Umeå universitet eller SLU i Umeå samt att du gett medgivande till att Kommunicera (Bostnet.se) får kontrollera din studentstatus. När du beställer en studenttjänst görs en automatisk kontroll mot universitetets databas. Dessa kriterier måste vara uppfyllda.

Du måste vara registrerad som aktiv student hos Umeå universitet eller SLU i Umeå. Du måste också ha gett din tillåtelse till att Kommunicera får kontrollera att du är student gentemot Umeå universitets/SLU's databas. Du godkänner detta via www.student.umu.se på Umeå universitets hemsida. Logga in på "Portalen" och gå till tjänsten "Mina medgivanden" under fliken "Min profil". Kontakta Service desk vid Umeå universitet om du har frågor kring detta. Du når service desk via telefon: 090-786 63 00. Studerar du på SLU i Umeå ger du detta medgivande via studentportalen på www.slu.se.

Observera även följande när det gäller studentpriser:

Studenttjänster gäller endast studenter på Umeå universitet eller SLU i Umeå.

Studenttjänster gäller endast för studenter på grundnivå, det vill säga studenttjänster gäller ej forskarstudenter/doktorander.

Du är endast berättigad till en tjänst med studentpris så länge du aktivt studerar. Det genomförs studentkontroller på befintliga studenttjänster efter varje termin. Din leverantör kan därför ändra din beställning till privatpris om du inte längre studerar.

Om du slutar studera vid Umeå universitet eller SLU i Umeå, kontakta då din Internetleverantör.

Om du är ny student brukar det ta några dagar från inskrivningsdagen tills dess att du finns registrerad i Umeå universitets databas (och tills du därmed kan beställa din tjänst).

Hur går studentkontrollen till?

När du beställer en studenttjänst görs en automatisk kontroll mot universitetets system för att bekräfta att du är student. Därefter genomför Kommunicera löpande kontroller för att verifiera att du fortsättningsvis är berättigad till din studenttjänst.

För att vara berättigad till att beställa en tjänst till studentpris i Bostadens öppna nät måste följande 2 kriterier vara uppfyllda:
1. Du måste vara registrerad som aktiv student hos Umeå universitet eller SLU i Umeå.
2. Du måste även ge tillåtelse till att Kommunicera (via Bostnet.se) får kontrollera att du är student gentemot Umeå universitets databas. Du godkänner detta via portalen på Umeå universitets hemsida: www.student.umu.se. Kontakta Service desk vid Umeå universitet om du har frågor kring detta. Du når dem via deras hemsida eller via telefon: 090-786 63 00. Om du studerar på SLU ger du istället ditt medgivande via www.slu.se.

Observera att du inte är registrerad som student förrän universitetet skrivit in dig i deras system. Studenttjänsten gäller endast för studier på grundnivå och endast så länge du fortfarande är registrerad och aktiv student på Umeå universitet eller SLU i Umeå. Meddela därför din tjänsteleverantör om du slutar studera.

Kan jag flytta med mig min tjänst när jag byter bostad?

Ja, du kan flytta med din tjänst, förutsatt att du flyttar inom Bostadens lägenhetsbestånd och att det i din nya bostad finns tillgång till Bostadens öppna nät.

Det finns två sätt att flytta tjänsten. Dels kan din tjänsteleverantör flytta din tjänst. Du kontaktar tjänsteleverantören och meddelar vilket datum du önskar flytta din tjänst och till vilket lägenhetsnummer (tretton tecken) tjänsten ska flyttas. Lägenhetsnumret hittar du på ditt hyreskontrakt. Ett annat alternativ är att säga upp tjänsten via vår portal och ange det datum när uppkopplingen ska stängas ner. När du sedan befinner dig i din nya lägenhet beställer du på nytt en ny tjänst hos samma leverantör. I det senare fallet måste du trots allt kontakta tjänsteleverantören då de måste hantera dina beställningar i sitt ekonomisystem. Varje beställning som görs via vår portal får ett unikt ordernummer och för att du inte ska drabbas av ytterligare kostnader bör du därför kontakta din tjänsteleverantör.

Måste jag säga upp min tjänst när jag flyttar från min lägenhet?

Ja, du måste säga upp din tjänst gentemot din tjänsteleverantör!

Detta gör du antingen genom att logga in på bostnet.se och säger upp din beställning. Din tjänsteleverantör får då med automatik information om att du sagt upp din tjänst. Tänk på att uppsägningstiderna kan variera och att det datum du anger är det datum som din uppkoppling kommer att stängas ner. Kom ihåg att du är betalningsskyldig gentemot din tjänsteleverantör hela uppsägningstiden (även om väljer att inaktivera tjänsten till ett tidigare datum). Om du är osäker på hur lång uppsägningstid du har – kontakta din tjänsteleverantör. Du kan också kontakta din tjänsteleverantör direkt om du vill säga upp din tjänst.

Jag upplever problem med min Internettjänst. Vad ska jag göra?

Om du har problem med din Internettjänst kontaktar du din tjänsteleverantör och gör en felanmälan. Kontaktuppgifter finns under rubriken kontakt.

Om din tjänsteleverantör inte kan åtgärda felet och bedömer att felet ligger i Bostnet lägger de ett ärende till vår driftpartner för fortsatt felsökning. Du kommer då bli kontaktad av tekniker.

Innan du felanmäler vill vi att du i möjligaste mån utesluter fel i egen utrustning (kablar, dator eller eventuell router):

1. Om du använder en router, koppla bort den så att datorn är direkt ansluten mot datauttaget för att utesluta fel i den trådlösa accessen eller routern. Om du har flera datorer testa
att byta dator för att se om felet uppstår oavsett dator. Om möjligt testa med en annan nätverkskabel.
2. Om du bor i en lägenhet med fiberkonverter meddela gärna din tjänsteleverantör detta samt vilka lampor som lyser eller inte lyser på din konverter.
3. Om du upplever hastighetsrelaterade problem ber vi dig genomföra vårt hastighetstest som du hittar på första sidan innan du felanmäler.

Har du problem att skapa en användare/logga in på Bostnet.se eller frågor gällande studentbeställning kan du kontakta bostnet's support.

Jag upplever att jag har dålig bandbredd på min Internettjänst. Vad kan det bero på och vad ska jag göra?

Överföringshastigheten påverkas av många olika faktorer. Förutom nätets kapacitet kan exempelvis din dator, ett virus eller en extern utrustning exempelvis en router eller IP-telefonidosa påverka bandbredden.

Genom att klicka här kan du testa din hastighet i Bostadens öppna nät och läsa mer om vad som påverkar din hastighet och hur du ska felanmäla detta.

Vad är det för skillnad mellan Bostnets hastighetstest och andra test, exempelvis bredbandskollen?

Vårt hastighetstest mäter din överföringshastighet inom Bostadens öppna nät, Bostnet. Som kommunikationsoperatör arbetar Kommunicera med teknik och drift och verkar för att hålla en god teknisk standard i Bostadens nät. Den infrastruktur som finns utanför Bostadens nät har vi däremot ingen möjlighet att påverka.

Gör du ett hastighetstest utanför Bostadens öppna nät, exempelvis bredbandskollen, är det möjligt att du får ett testresultat som skiljer sig från Bostnets hastighetstest. Detta beror på att servern som hastigheten då mäts mot finns utanför Bostnet där vi inte har möjlighet att kontrollera nätets standard. Om du upplever ”dålig” hastighet vill vi därför att du gör vårt hastighetstest.

Om du får bra resultat vid mätningar mot Bostnet men ändå upplever att det går ”segt” när du surfar, eller om får sämre resultat vid mätningar mot ett annat test, kontakta då din tjänsteleverantör. I detta fall ligger alltså problemet utanför vårt åtagande. Om du däremot får dåligt mätvärde när du genomför hastighetstestet i Bostnet vill vi gärna att du felanmäler detta direkt Bostnets support på tel. 090-17 77 17 eller via support@bostnet.se.

Vårt hastighetstest hittar du här.

Vad är skillnaden mellan bytes och bits?

Enkelt förklarat kan man säga att en ”byte” är en informationsmängd som består av 8 st ”bitar” (informationsbärande enheter). Eftersom en ”byte” är en mycket liten enhet anger man ofta enheterna i kilobyte (kB = 1000 byte och 8000 bitar) eller megabyte (MB = 1 000 000 byte och 8 000 000 bitar).

När man pratar om ”byte” och ”bit” i hastighetssammanhang är det viktigt att tänka på att många program (exempelvis Internet Explorer) anger nedladdningshastigheten i megabyte per sekund (MByte/s). Kortfattat kan man alltså säga att du ska multiplicera detta tal med 8 för att få hastigheten angiven i megabit per sekund (Mbit/s). När du gör ett hastighetstest mot exempelvis vår server, anges nämligen hastigheten i Mbit/s. Hastigheten på din beställda tjänst i Bostnet anges också i Mbit/s.

Vi kan ta ett exempel, om du har beställt en Internettjänst med en hastighet av 10 Mbit/s, kan du inte komma över en hastighet på 1,25 Mbyte/s.

Observera även att ”byte” brukar förkortas ”B” och ”bit” förkortas ”b”, dvs:

1 kb = 1 kilobit
1 kB = 1 kilobyte (8 kilo bit)
1 Mb = 1 Megabit
1 MB = 1 Megabyte (8 Mega bits)

Jag vill beställa en tjänst i Bostnet, hur ska min dator vara inställd?

För att beställa en tjänst via Bostnetportalen behöver du oftast inte göra några inställningar alls. Nya datorer och routrar ofta är inställda i DHCP som vi använder oss av.

Eventuellt kan du behöva göra några enkla inställningar på din dator. Har du tidigare haft din dator inställd på statisk IP-adress, Gateway, DNS etc. måste du ställa om till dynamiskt tilldelad adress och DNS (DHCP). Med DHCP slipper du bland annat göra en rad andra inställningar/konfigurationer.

PC med Windows 7,8 och 10
- Öppna nätverksanslutningar (via startknappen och kontrollpanelen). Klicka på "Visa nätverksanslutningar" under Nätverks- och delningscenter.
- Högerklicka på den anslutning du vill ändra och välj "Egenskaper".
- Klicka på fliken "Nätverk". Klicka därefter Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) och klicka på Egenskaper.
- Klicka på "Erhåll en IP-adress automatiskt" och "Erhåll adress till DNS automatiskt". Klicka på OK.

Macintosh med MAC OS X
- Klicka på Äpplemenyn, välj Nätverksplats och därefter Nätverksinställningar.
- Ange rätt plats.
- Klicka på Plats och välj Redigera konfiguration.
- Vid Visa: välj Ethernet (inbyggt).
- Klicka på fliken TCP/IP.
- Vid Ställ in: välj Med DHCP.
- Klicka på Utför och stäng sedan.

Du kan också hämta informationsmaterial hos din kvartersvärd.

Vilken kabel ska jag använda för att ansluta min dator till datauttaget i lägenheten?

Du ska använda dig av en ”rak” nätverkskabel (TP-kabel) med RJ-45 kontakt när du ansluter din dator eller router till datauttaget. Om du är osäker på vilken kabel du har, kontakta din återförsäljare.