Registrera användare

Fyll i dina uppgifter

Kundtyp *

Förnamn *

Efternamn *

Personnummer (YYYYMMDD-XXXX) *

E-post (Användarnamn) *

Lösenord (Minst 7 tecken) *

Bekräfta lösenord *

Telefonnummer

Mobiltelefon

* Måste fyllas i

Jag intygar här att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Samtidigt samtycker jag till att dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i databaserade register hos Kommunicera i Umeå AB, AB Bostaden i Umeå samt hos tjänsteleverantörerna i Bostadens öppna nät, Bostnet. Samtliga kallas nedan för Företagen.

Företagen har även rätt att använda mina personuppgifter för kreditupplysning. Jag samtycker till att personuppgifter som jag lämnat till Företagen kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang.

Jag samtycker också till att de personuppgifter som inhämtats från annan än mig, och som behövs för hantering av tjänsterna, kan komma att behandlas samt att personuppgifter får behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Företagen samarbetar. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter kan lämnas av Företagen, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter: Kommunicera/Bostaden, att. PuL, Box 244, 901 06 Umeå.